Avsnitt 66 – Finns det fördelar med ADHD?

Anders Hansen i Lära Från Lärda

Anders Hansen i Lära Från Lärda

Veckans facklitteratur är “Fördel ADHD – Var på skalan ligger du?” och veckans gäst är läkaren och författaren Anders Hansen.

ADHD förknippas ofta med en diagnos som innebär olika former av besvär och problem. För att balansera synen och kunskapen om ADHD lyfter den här boken istället fram de starka sidorna. En viktig poäng är att ADHD inte ska ses som en “strömbrytare”, att det är något som vissa har eller inte har. Det bör snarare ses som en skala, där vi alla har olika kombinationer av egenskaper och är placerade olika högt på skalan.

I programmet pratar vi bl.a. om vilka funktioner i hjärnan som fungerar lite annorlunda för personer med ADHD. Vi pratar om vilka styrkor som kan vara framträdande hos dessa personer. Och vi pratar om vikten av att lyckas rikta sin energi på rätt saker.  Lyssna och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.