Avsnitt 54 – Att sätta upp mål

Stefan Söderfjäll i Lära Från Lärda

Stefan Söderfjäll i Lära Från Lärda

Veckans facklitteratur är “En liten bok om mål” och veckans gäst Stefan Söderfjäll, författare och doktor i psykologi. I podcasten har vi hittills inte avverkat ämnet “mål” separat, även om det nämnts i flera andra program. Men att sätta upp mål är något hela avgörande för att få saker gjorda och för att röra sig i en önskvärd riktning.

I programmet pratar vi om hur mål påverkar oss och varför det är så viktigt med både personliga och organisatoriska mål. Vi pratar också om fem kriterier som är avgörande för att lyckas med ett effektivt målarbete: (1) tydlighet (2) utmaning (3) feedback, (4) delaktighet och (5) att de känns engagerande. Lyssna och få en kortversion av en superintressant bok!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 53 – Hantera och vägleda barn

Martin Forster i Lära Från Lärda

Martin Forster i Lära Från Lärda

Veckans facklitteratur är “Fem gånger mer kärlek” och veckans gäst Martin Forster, författare och doktor i psykologi. Boken handlar om ett ämne som berör föräldrar, lärare, pedagoger, tränare, släktingar till barn – ja, i princip alla som har kontakt med barn.

Vad ska man tänka på när man kommunicerar med barn? Varför ska man undvika tjat och gnäll? Vad är egentligen problemet med att kalla barn för duktiga, söta eller blyga? Detta och mycket mer besvaras i programmet. Lyssna och få en kortversion av en superintressant bok!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 52 – Samarbete

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om samarbete.

Patrik Lindenfors i Lära Från Lärda

Patrik Lindenfors i Lära Från Lärda

Gäst är Patrik Lindenfors, docent i zoologisk ekologi och författare till boken “Samarbete – Människans väg till framgång“.

Utifrån ett biologiskt perspektiv brukar samarbete uppkomma p.g.a. släktskap och egen vinning. Alla levande varelser är programmerade till att föra sina gener vidare. Men vi människor skiljer oss ganska kraftigt från djur vad gäller samarbete och interaktion med vår omgivning.

Vi gör regelbundet tjänster åt människor som vi inte känner och med människor vi aldrig kommer möta igen. Beteenden som talar emot våra biologiska grundbeteenden. Vad beror egentligen det på? Svaren verkar finnas i två processer som skapat människan: biologisk och kulturell evolution. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 51 – Motivationskoden

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om hur man skapar motivation och engagemang.

Tommy Lundberg i Lära Från Lärda

Tommy Lundberg i Lära Från Lärda

Gäst är Tommy Lundberg, författare till boken “Motivationskoden – Om modernt ledarskap och varför vi borde gå från management till humanagement“.

En minoritet av alla som jobbar i Sverige känner sig motiverade och engagerade på sitt arbete. För att skapa ett större engagemang måste man lyckas öka folks inre motivation, den som inte bara handlar om lön. Att skapa inre motivation hos sin personal handlar bl.a. om att folk ska känna sig delaktiga, viktiga och att de bidrar till något som har ett högre syfte (mer än att ägarna ska tjäna mer pengar). Men för att lyckas med detta krävs bra chefskap!

Det kluriga i kråksången är att chefer ofta saknar ledarskapet. Till att börja med är chefer och ledare är två skilda saker. Chef är något du i regel tilldelas uppifrån och ledare utses av sin omgivning. Vilket innebär att chefer inte nödvändigtvis är några ledare (och ledare inte behöver vara chefer). Chefer utses tyvärr ofta på fel premisser och inte, som man kan tro, för att de har de rätta ledaregenskaperna.

I programmet pratar vi dels om hur, varför och vad som gör folk motiverade på jobbet. Och dels om vilket ledarskap som krävs för att lyckas skapa just motivation och engagemang hos andra människor. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 50 – Skilsmässor och separationer

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om att gå igenom skilsmässor och separationer.

Anna Bennich Karlstedt i Lära Från Lärda

Anna Bennich Karlstedt i Lära Från Lärda

Gäst är Anna Bennich Karlstedt, psykolog och författare till boken “Vägen genom skilsmässan“.

2013 var det 25 000 skilsmässor i Sverige och 1913 var det drygt 700. Sedan 1980-talet har andelen separerade föräldrar som delar lika på vårdnaden ökat från 1 till 35-40 procent. Separationer har kort och gott blivit en vanligare företeelse. Men vad innebär egentligen en skilsmässa för inblandade parter? Och behöver en avslutad relation vara en misslyckad relation?

I programmet pratar vi bl.a. om hur det är att gå igenom en skilsmässa eller separation, vilka känslor som sköljer över oss och vilka verktyg det finns när krisen uppstår. Vi pratar också om vad skillnaden är mellan skilsmässobarn och kärnfamiljsbarn. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 49 – Tonåringar och tonårshjärnan

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om tonåringar, tonårshjärnan och att vara tonårsförälder.

Charlotte Skoglund i Lära Från Lärda

Charlotte Skoglund i Lära Från Lärda. Foto: Trelleborgs Allehanda

Gäst är Charlotte Skoglund, överläkare och specialist i psykiatri och medförfattare till boken “Lyssnar din tonåring?“.

Hjärnan är i stort sett färdigväxt storleksmässigt när man är 15 år. Men sedan ska de olika delarna (förenklat uttryckt) kopplas ihop, vilket sker fram till man är ca 25 år. Det här innebär att tonåringar beter sig på ett (många gånger) annorlunda sätt. Mer impulsivt, känslomässigt och utgår från nuet. Men det innebär också att  erfarenheterna från den här åldersperioden är väldigt viktiga.

I programmet pratar vi bl.a. om hur hjärnans utveckling påverkar tonåringars beteenden. Vi pratar om varför tonåringar har en tendens att värdera sin vänners åsikter högre än sina föräldrars. Och vi pratar om hur man som föräldrar kan göra för att hjälpa och vägleda sina tonåringar i rätt riktning. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

 

Avsnitt 48 – Compassioneffekten

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om compassioneffekten och att utveckla inre trygghet.

Christina Andersson i Lära Från Lärda

Christina Andersson i Lära Från Lärda

Gäst är Christina Anderssonleg. psykolog, forskare vid Karolinska Institutet och författare till boken “Compassioneffekten – att utveckla självtillit och inre trygghet“.

Compassion kan översättas till medkänsla. Compassion brukar också beskrivas som ett förhållningssätt till livet där man vill andra och sig själv väl. Att lära sig compassion är som att träna upp hjärnan i glädje.

I programmet pratar vi bl.a. mycket om trecirkelsmodellen. En modell som är avgörande för vårt välmående och för att förstå vad som behövs för att uppnå inre trygghet. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 47 – Klass

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om klass.

magnus-hornqvist

Magnus Hörnqvist i Lära Från Lärda

Gäst är Magnus Hörnqvist, docent på Krimonologiska Institutionen vid Stockholms Universitet och författare till boken “Begreppbart – Klass“.

Klasser brukar delas in i arbetarklass, medelklass och borgarklass. Det finns mycket som är intressant med klasser och klassindelning. Bl.a. att människor kan ha svårt att svara på vilken klass de själva tillhör. Många som anser sig tillhöra medelklass tillhör i själva verket arbetarklass.

I programmet pratar vi bl.a. om vad som skiljer de olika klasserna åt, vilka som är de mest avgörande markörerna och vad människor inom en klass har gemensamt. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Se BTS-bilder från inspelningarna på Instagram här.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 46 – Barn, unga och nätporr

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om barn, unga och nätporr.

Maria Ahlin i Lära Från Lärda

Maria Ahlin i Lära Från Lärda

Gäst är Maria Ahlin, ordförande för Freethem och medförfattare till boken “Visuell drog – om barn, unga och nätporr“.

Det speciella med nätporr är att väldigt många människor möter och/eller konsumerar det varje dag, men väldigt få pratar om det. I dagsläget är porr något som barn och unga behöver hantera själva utan stöd från vuxenvärlden. Författarna till boken Visuel Drog menar att barn och unga förtjänar att få mer stöd, fakta och information från vuxenvärlden. Och inte minst lära sig kritiskt tänkande även inom detta område.

I programmet pratar vi bl.a. om vilka konsekvenser porrkonsumtion kan få hos barn och unga. Varför den kan vara beroendeframkallande. Och att problemet är en hälsofråga – snarare än en moralfråga. Lyssna på programmet för att få en kortversion av boken!

Se BTS-bilder från inspelningarna på Instagram här.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 45 – Första intryck och perceptionspsykologi

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om första intryck och perceptionspsykologi.

Angela Ahola i Lära Från Lärda

Angela Ahola i Lära Från Lärda

Gäst är Angela Ahola, doktor i psykologi och författare till boken “Konsten att göra intryck“.

Första intryckets psykologi handlar i grunden om biologi och överlevnad. Våra överlevnadsinstinkter gör att vi omedvetet vill ta reda på om personen framför oss är en fiende eller en vän. Vi fattar därför snabba omedvetna beslut som bygger på erfarenheter och fördomar, med risken att vi kan ha helt fel.

I programmet pratar vi bl.a. om hur kroppsspråk, kläder, ansiktsuttryck, dofter och vad vi säger påverkar hur vi uppfattas och hur vi uppfattar andra. Allt vi gör och har på oss sänder ut signaler, och att bli mer medveten om dessa kan hjälpa oss i både arbetsliv, dejtingliv och relationer med människor.

Lyssna på programmet för att få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 44 – Talang och talangutveckling

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om talang och talangutveckling.

Kristian Persson i Lära Från Lärda

Kristian Persson i Lära Från Lärda

Gäst är Kristian Persson, elittränare inom idrott och medförfattare till boken “Skapa talang – Konsten att bygga en mästare“.

Att prata om talang kan liknas med att springa maratonlopp. Den som har medfödda fördelar får starta loppet lite längre fram. Men det är en långt lopp, och det mest avgörande blir vad som görs under resans gång. Författarnas budskap är att alla kan nå väldigt långt, bara man har rätt metodik.

I programmet pratar vi bl.a. om inre och yttre motivation. Vi pratar om hur rätt mindset är avgörande för att kunna utvecklas. Och vi pratar om hur man som chef, tränare eller förälder bör tänka för att gynna talangutveckling.

Lyssna på programmet för att få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 43 – Hjärnan och motion (telefonintervju)

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om hjärnan och motion.

Anders Hansen i Lära Från Lärda

Anders Hansen i Lära Från Lärda

Gäst är Anders Hansen, överläkare i psykiatri och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och författare till boken “Hjärnstark“.

Visste du att det finns samband mellan hög IQ och bra kondition? Och att barn som har bra kondition är bättre på matematik än barn som har dålig kondition?

I det här programmet beskriver Anders Hansen hur motion bl.a. gör oss mentalt starkare, minskar stress och ökar vår kreativitet. Alla har en maximal tankemässig eller intellektuell kapacitet som man kan nå upp till, och den når man genom att vara fysiskt aktiv. Du kan till och med skydda hjärnan från åldrandets effekter genom att motionera.

Lyssna på programmet för att få en kortversion av boken! Programmet spelades in via telefon, vilket gör ljudet något sämre än normalt. (Boken finns här hos Adlibris)

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 42 – Relationer och kärlek

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om relationer och kärlek.

Eva Berlander i Lära Från Lärda

Eva Berlander i Lära Från Lärda

Gäst är Eva Berlander, terapeut, föreläsare och författare till böckerna “Du förstör vår relation” och “Att leva istället för att överleva“.

Alla har en längtan efter att bli hörda, men vanligt är att vi inte hör varandra i nära relationer. Eva beskriver vanliga misstag och insikter kring vad vi måste göra för att skapa bättre och starkare relationer till nära och kära.

I programmet pratar vi bl.a. om varför närvaro måste vara centralt i vår kommunikation och varför positiv kontakt är något vi måste kämpa för.

Lyssna på programmet för att få en kortversion av böckerna!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 40 – Idrottsvetenskap (telefonintervju)

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om idrottsvetenskap.

Susanna Hedenborg i Lära Från Lärda

Susanna Hedenborg i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Susanna Hedenborg, professor på Malmö Högskola och redaktör till boken “Idrottsvetenskap“.

I det här programmet diskuterar vi ämnen som, på ett eller annat sätt, berör oss livet igenom. Idrott och sport. Vi börjar samtalet med att försöka reda ut vad begreppet idrott egentligen betyder. En annan intressant sida av idrotten är den “svenska modellen”. Till skillnad från många andra länder, där den kommersiella idrotten är mycket mer utbredd, får den svenska idrotten pengar av staten. Vad innebär egentligen det här och vad har idrotten för uppgift? Det är några av frågorna som tas upp i programmet.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 39 – Självmedkänsla

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om självmedkänsla.

Agneta Lagercrantz i Lära Från Lärda

Agneta Lagercrantz i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Agneta Lagercrantz, journalist och författare till boken “Självmedkänsla“.

Vi kan känna krav och press från vår omgivning, men kanske de högsta kraven kommer från oss själva. Många känner att de inte duger som de är eller att deras prestationer inte är bra nog. Problemet är att överdriven självkritik och överdrivet höga krav kan stå i vägen för att vi ska kunna må bra. Självmedkänsla handlar i grunden om att stötta sig själv i motgångar istället för att reagera med hård inre kritik eller kräva av sig själv att vara perfekt i alla lägen. I programmet pratar vi om grunderna bakom vårt självkritiska beteende, vad det kan leda till och vad vi kan göra åt det – för att må bättre. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 38 – 90-talister och generationer

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om 90-talister och skillnader på olika generationer.

Anders Parment i Lära Från Lärda

Anders Parment i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Anders Parment, forskare på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet och författare till boken “90-talister – som medborgare, medarbetare och konsumenter”.

Många pratar om generation X, Y, millennials och baby boomers. Men vilka är vilka och vad skiljer egentligen olika generationer i praktiken? När och hur kan man dra slutsatser om en generation och varför är det intressant? I programmet reder vi ut begreppen och Anders beskriver vad som gör (den generation han valt att kalla) 90-talister intressanta och vad deras uppväxtförhållanden har fått för konsekvenser. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 37 – Medveten närvaro

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om medveten närvaro.

Bengt Renander i Lära Från Lärda

Bengt Renander i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Bengt Renander, föreläsare och författare till boken “Handbok i närvaro“.

Många tror att medveten närvaro handlar om att man “inte får tänka” eller att man blir passiv i sitt agerande, vilket är helt fel. I programmet reder vi ut begreppen och Bengt beskriver varför medveten närvaro är viktigt och hur man tränar upp det. Väldigt många människor lägger ner stor del av sin tid och sin energi på att oroa sig för framtiden eller på att älta saker som hänt. Konsekvensen är att man missar det som verkligen sker i ens närhet. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 36 – Röst och språk

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om röst och språk.

Marianne Gutler Lindstrom i Lära Från Lärda

Marianne Gutler Lindstrom i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Marianne Gutler Lindström, talpedagog, fil. mag och doktorand och författare till boken “Talaren – förmågan att kommunicera med rösten, munnen och ögonen“.

Röst och språk är grundläggande för mänsklig kommunikation. Men språk är inte bara uppbyggd på ord och bokstäver, en viktig byggsten är dess melodi. I samtalet beskriver Marianne bl.a. förståelsen för språk, inlärning av språk och tal och var problemet ligger med att resultat i läs och skriv sjunker i våra skolor.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 35 – Självkänsla (telefonintervju)

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om självkänsla.

Magnus Lindwall i Lära Från Lärda

Magnus Lindwall i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Magnus Lindwall, docent i psykologi vid Göteborgs Universitet och författare till boken “Självkänsla – Bortom populärvetenskap och enkla sanningar“.

Självkänsla är något som är centralt för mänsklig utveckling. Men också ett begrepp som det slängs med åt höger och vänster utan att folk vet exakt vad det innebär. Magnus beskriver, utifrån ett vetenskapligt grundat perspektiv, hur självkänsla byggs upp, vilka faktorer som påverkar, och vad man kan göra för att främja en utveckling av sin egen och andras självkänsla. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 34 – Växa som vuxen

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om att växa som vuxen.

Engquist Anders i Lära Från Lärda

Engquist Anders i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Anders Engquist, psykolog, psykoterapeut och författare till boken “Att växa som vuxen“.

Utifrån bokens tema berättar Anders bl.a. om hur balans i ett förhållande är avgörande för att det ska hålla i längden. Vi pratar om rationellt- respektive mer känslostyrda människor. Och vi pratar om hur vår självkänsla påverkar vårt beteende. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 33 – Neurodesign

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om neurodesign.

Isabelle Sjövall i Lära Från Lärda

Isabelle Sjövall i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Isabelle Sjövall, inredningsdesigner och en av författarna till boken “Neurodesign – Inredning för hälsa, prestation och välmående“.

Med stöd i forskningen beskriver Isabelle hur inredning påverkar vår hjärna, vårt välmående och hur vi blir mer eller mindre produktiva. Vi pratar bl.a. om hur ljus, färger, ljud och möblering påverkar oss – både på arbetsplatser och i hemmet. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 32 – Anställningsbarhet

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om anställningsbarhet.

Gun Sparrhoff i Lära Från Lärda

Gun Sparrhoff i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Gun Sparrhoff, Universitetslektor på Linköpings Universitet och redaktör till boken “Anställningsbarhet – Perspektiv från utbildning och arbetsliv“.

Det talas ofta om anställningsbarhet som något självklart. Men vad har begreppet egentligen för innerbörd? I programmet pratar vi om betydelsen, konsekvenser och möjligheter med anställningsbarhet, ett fenomen som säger en hel del om den tid och den kultur vi lever i. Lyssna och få en kortversion av boken!

Du kan lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 31 – Försonas med din barndom

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om att försonas med din barndom.

Görel Fred i Lära Från Lärda

Görel Fred i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Görel Fred, socionom, leg. psykoterapeut och medförfattare till boken “Försonas med din barndom – och kanske med dina föräldrar“.

Många har en komplicerad relation till sina föräldrar. Hur kommer sig exempelvis att många inte känt sig älskade? Vad får det för konsekvenser? Och varför visar inte alla föräldrar kärlek och stolthet mot sina barn?

I programmet pratar vi om relationer mellan barn och föräldrar. Och hur dessa relationer kan påverka oss livet igenom. Men också vad vi kan göra för att gå vidare från relationer som inte ger oss energi. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 30 – Design (process och metod)

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om design och designprocessen.

Åsa Wikberg Nilsson i Lära Från Lärda

Åsa Wikberg Nilsson i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Åsa Wikberg Nilsson, forskare vid Luleå Universitet och medförfattare till boken “Design – Process och metod“.

Vad är egentligen design och hur går det till när något ska utvecklas? God design är, intressant nog, oftast sådant vi inte uppmärksammar. Och design handlar i grunden om att utveckla någonting, för att förbättra det.

I programmet försöker vi reda ut begreppen och pratar om delarna som bygger upp en designprocess. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 29 – Glimtar av jämställdhet

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om glimtar av jämställdhet.

Anne Grönlund i Lära Från Lärda

Anne Grönlund i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Anne Grönlund, professor i sociologi och författare till boken “Glimtar av jämställdhet“.

I boken presenteras, med fokus kring familjepolitik och “livspusslet”, en rad ljuspunkter gällande jämställdhet mellan män och kvinnor.

Hur skiljer sig Sverige från andra länder vad gäller jämställdhet? Hur påverkar politiken egentligen jämställdhet i praktiken? Och hur står det till med lönegapen i Sverige mellan män och kvinnor kopplat till våra satsningar på jämställdhetspolitik? Det är några av frågorna som tas upp i programmet. Lyssna på avsnittet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 28 – Raggning och flirt på krogen (telefonintervju)

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om raggning och flirt på krogen.

Hans Andersson i Lära Från Lärda

Hans Andersson i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Hans Andersson, doktor i sociologi och författare till boken “Spelets regler – raggning och flirt på krogen“.

Boken bygger på ingående intervjuer samt fältstudier av nattklubbar och pubar. Den ger en inblick i den snåriga terräng av förväntningar på män och kvinnor som odlas i samspelet mellan könen på krogen. Här beskrivs “parningsritualer” och strategier för sexuella inviter och avvisanden.

På vilka sätts skiljer sig våra beteenden på krogen från andra situationer? Hur skiljer sig män och kvinnors beteenden? Och hur går raggning egentligen till? Det är några av frågorna som diskuteras. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 27 – Digital marknadsföring

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om digital marknadsföring.

roger_ström_martin_vendelGäster i programmet är Roger Ström och Martin Vendel, verksamma på Högskolan i Halmstad respektive KTH i Stockholm, och författare till boken “Digital marknadsföring“.

Boken handlar om hur digitaliseringen har tagit marknadsföring till en ny nivå. En utveckling som fortgår och som innebär både utmaningar och stora möjligheter för företag.

Vad är egentligen skillnaden mellan traditionell och digital marknadsföring? Vad innebär det att konsumenterna fått mer att säga till om i sociala medier? Och hur står sig egentligen e-handeln i förhållande till vanlig butikshandel? Det är några av frågorna som tas upp i programmet.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 26 – Makt, medier och samhälle

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om makt, medier och samhälle.

Jesper Strombäck i Lära Från Lärda

Jesper Strombäck i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Jesper Strömbäck, som är professor i journalistik och politisk kommunikation på Mittuniversitet och författare till boken “Makt, medier och samhälle“.

Boken handlar om förhållandet mellan media, politiker och medborgare. Likt en cirkel  står de i balans till varandra, både vad gäller makt och påverkan. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Vem bestämmer egentligen vad som visas på nyheterna? Vem sätter den politiska nyhetsagendan? Och hur påverkas media av nyhetskonsumenterna? Detta och mycket mer tas upp i programmet.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 25 – Att doktorera & ansikten i marknadsföring

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om “att doktorera” och ansikten i marknadsföring.

Hanna Berg i Lära Från Lärda

Hanna Berg i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Hanna Berg som är forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Hennes avhandling ”Faces of Marketing: Examining consumer responses to depictions of people in marketing” handlar om hur konsumenter reagerar olika på bilder och ansikten av modeller i marknadsföring.

Eftersom Hanna precis blivit färdig fil. doktor börjar vi samtalet med att prata om hur det går till att doktorera. Vi pratar sedan om hennes forskning och tittar närmre på hennes resultat.

Hon har bl.a. sett att huvudlösa modeller har visat sig ha positiv effekt på kvinnors konsumtion, men att det hos män är annorlunda. Beskurna skyltdockor har också effekt på reaktionerna hos konsumenten.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 24 – Påverkan och manipulation (telefonintervju)

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om påverkan och manipulation.

Peter Dahlgren i Lära Från Lärda

Peter Dahlgren i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Peter Dahlgren, som doktorerar i mediepåverkan vid Göteborgs Universitet och medförfattare till boken “Påverkan och manipulation“.

Vad är skillnaden mellan påverkan och manipulation? Hur blir vi påverkade av medier och nyheter? Och hur kan man tänka för att inte bli manipulerad? Detta och mycket mer diskuteras. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 23 – Studera och lära sig ny kunskap

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om att studera på högre nivå och lära sig ny kunskap.

Marina Bergman i Lära Från Lärda

Marina Bergman i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Marina Bergman, Universitetsadjunkt vid Mälardakens högskola och medförfattare till boken “Att studera på högskolan“.

Vad innebär det egentligen att studera och lära sig nya ämnen? Och vad innebär det att studera på högskola? Hur ska man tänka och vad kan man göra för att underlätta krävande studier?

Vi pratar bland annat om hur ny kunskap kräver nya tankar och att det krävs en ansträngning för att hjärnan att lära sig nya saker. Vi pratar också om hur man kan tänka för att öka sin motivation under en utbildning. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 22 – Retorik

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om retorik.

Inger Lindstedt i Lära Från Lärda

Inger Lindstedt i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Inger Lindstedt, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö Högskola och författare till boken “Talarens hantverk“.

Retorik är ett ämne som ofta förknippas med stora tal och framföranden. Men retorik är användbart vid många fler tillfällen än så. Kunskap i retorik är lika nödvändigt för att förstå andra som att själv tala.

Vi pratar bland annat om vilken nytta man kan ha av kunskaper i retorik. Vad skillnaden är mellan att övertala och övertyga. Vi pratar också om vanliga misstag som görs vid framträdanden och vad du ska tänka på för att hålla bättre presentationer. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 21 – Kreativitet

Välkommen till en ny tredje säsong av Lära Från Lärda! Många spännande gäster och böcker ligger framför oss under hösten och vi rivstartar med ett mycket populärt ämne. Det här avsnittet handlar om kreativitet! 

Eva Hoff i Lära Från Lärda

Eva Hoff i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Eva Hoff, forskare på Institutionen för psykologi vid Lunds Universitet och medförfattare till boken “Kreativitet – Teori och praktik ur psykologiska perspektiv“. Tips till dig som bättre vill förstå, utveckla eller skapa förutsättningar för mer kreativa miljöer, beteenden eller arbetsgrupper.

Kreativitet är ett ämne som ofta förknippas med vissa typer av yrken och vissa typer av människor. Men vem som helst kan vara kreativ och vem som helst kan bli mer kreativ!

Vad är egentligen kreativitet? Hur fungerar kreativitet? Och hur blir man mer kreativ? Det är några av frågorna som tas upp i programmet. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 20 – Genus och framställning i media

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om hur manliga och kvinnliga politiker framställs olika i media.

Gunilla Jarlbro i Lära Från Lärda

Gunilla Jarlbro i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Gunilla Jarlbro, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds Universitet och medförfattare till boken “Kvinnor och män i offentlighetens ljus“.

Gunilla är inriktad på genusfrågor inom journalistiken och har i detta forskningsprojekt tittat på hur framställningen av kvinnliga och manliga politiker skiljer sig. Eftersom de flesta av oss endast kommer i kontakt med politiker genom våra medier, är det problematiskt om de framställs olika p.g.a. kön.

Vi pratar bland annat om hur mycket plats kvinnliga respektive manliga politiker får i pressen, hur de framställs och vad som lyfts fram i intervjuer. Det här är ett ämne som berör alla med intresse för journalistik, media, politik eller kommunikation. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 19 – Uppmärksamhetssamhället

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om hur smartphones och sociala medier har förändrat våra beteenden.

Nanna Gillberg i Lära Från Lärda

Nanna Gillberg i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Nanna Gillberg, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg och författare till boken “Uppmärksamhetssamhället“.

Bara under de senaste åren har det skett en stor förändring när sociala medier och smartphones blivit en större del i våra liv. Men hur har egentligen den nya tekniken påverkat våra beteenden och vårt umgänge med andra människor?

Nanna har många intressanta tankar kring vad som skett med oss när vi ständigt lever med möjligheten att få likes, fler följare och snabb bekräftelse direkt via vår mobil. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 18 – Minnet

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om minnet och hjärnan.

Pontus Wasling i Lära Från Lärda

Pontus Wasling i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Pontus Wasling, hjärnforskare och författare till boken “Minnet – fram och tillbaka“.

Vad minns vi och varför? Hur kan minnet hjälpa oss och stjälpa oss? Och varför uppfattar vi egentligen att saker var bättre förr? Det är frågor vi pratar om när Pontus förklarar minnets funktion i hjärnan. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 17 – Fokus på jobbet

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om medveten närvaro, mindfulness och hur du hittar bättre fokus på jobbet.

Sara Hultman i Lära Från Lärda

Sara Hultman i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Sara Hultman, psykolog och medförfattare till boken “Fokus på jobbet“. Årets HR-bok 2014.

Fokus på jobbet har blivit svårare än för 10-15 år sedan, i dag lockar fler och fler saker på vår uppmärksamhet. Mail, sociala medier och öppna kontorslandskap har gjort att multitasking är en naturlig del av vår arbetstid. Men detta får konsekvenser.

Sara beskriver vad som händer med oss när vi sysselsätter oss med flera saker samtidigt, vad det får för konsekvenser och vad vi kan göra åt det.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 16 – Yrken och yrkesstatus

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om yrken, yrkesstatus och yrkesidentitet.

Ylva Ulfsdotter Eriksson i Lära Från Lärda

Ylva Ulfsdotter Eriksson i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Ylva Ulfsdotter Eriksson, fil.dr i sociologi och författare till boken “Begreppbart – Yrke“.

Yrken är ett fenomen som är mer komplext än man kan tro. I programmet pratar vi bl.a. om varför vissa människor identifierar sig starkare med sina yrken än andra. Vi pratar också om vilka yrken vi uppfattar som högstatus- respektive lågstatusyrken och vad detta får för konsekvenser.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 15 – Intuition och personbedömning

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om intuition, magkänsla och personbedömning.

Malin Lindelöw i Lära Från Lärda

Malin Lindelöw i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Malin Lindelöw, fil.dr i psykologi och författare till boken “Vald på en tiondels sekund“.

Vi pratar bl.a. om de blixtsnabba bedömningar vi gör när vi träffar nya människor. Vad dessa beror på och vad det kan få för konsekvenser. Vi pratar också om hur det påverkar oss att vi ständigt jämför oss med andra människor och vad det innebär att vi ständigt ser oss själva som “universums mittpunkt”.

Hemsidan som Malin tipsar om i slutet av programmet är Project Implicit.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 14 – Kommunikation och påverkan

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om kommunikation och påverkan!

Erik Modig i Lära Från Lärda

Erik Modig i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Erik Modig, doktor och forskare på Handelshögskolan i Stockholm och författare till boken “Kontroll“.

Hans forskning är särskilt inriktad på kommunikation som syftar till att ändra människors beteende, därför ligger reklam och andra typer av masskommunikation honom närmst om hjärtat.

Vi börjar med att prata om hur vi människor uppfattar olika typer av budskap och hur vår hjärna fungerar. Sedan utgår vi från den modell som presenteras i boken och pratar om hur man bör tänka för att påverka andra människor med sin kommunikation.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 13 – Lycka

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om lycka!

Katarina Blom i Lära Från Lärda

Katarina Blom i Lära Från Lärda

Gäst i programmet är Katarina Blom, som är psykolog och medförfattare till boken “Lycka på fullt allvar“.

Katarina vurmar för positiv psykologi och i programmet pratar vi om vad lycka, hur lycka fungerar och vad vi kan göra för att bli lyckligare.

Podcasten går att lyssna på via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren. Avsnitten kommer släppas varannan vecka.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 12 – Färglära och färgpsykologi

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om färger och färgpsykologi.

Karl Rydberg i Lära Från Lärda

Karl Rydberg i Lära Från Lärda

Karl Rydberg, från Monocrom, arbetar till vardags bl.a. med ljus- och färgpsykologi. Jag bad honom medverka i programmet för att berätta mer om färger.

Röd, grön, gul, blå, lila, orange, turkos och lime – Hur påverkas vi av olika färger? Hur kan t.ex. olika färger på väggarna påverka vår arbetsprestation? Eller hur påverkar färger på våra kläder hur vi uppfattas? Det är några av frågorna som berörs i programmet.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 11 – Prokrastinering & uppskjutandets psykologi

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om “Uppskjutandets psykologi“.

Alexander Rozental i Lära Från Lärda

Alexander Rozental i Lära Från Lärda. Foto: SR.se

Vi pratar om varför vi skjuter upp saker, vad det får för konsekvenser och vad vi kan göra åt det. Du får också höra hur du, genom att bli bättre på att inte skjuta upp saker, kan kan bli mer framgångsrik med det du gör på dagarna.

Gäst är Alexander Rozental (doktorand i psykologi vid Stockholms Universitet) och vi tar avstamp i hans och Lina Wennerstens bok “Dansa på deadline“.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 7 – Utseendekultur & kroppsuppfattning (telefonintervju)

Det här avsnittet handlar om utseendekultur och kroppsuppfattning.

Gäst är Carolina Lunde, forskare på psykologiska institutionen på Göteborgs Universitet, och vi tar avstamp i boken “Projekt perfekt : Om utseendekultur och kroppsuppfattning“.

Carolina Lunde i Lära Från Lärda

Carolina Lunde i Lära Från Lärda

I programmet pratar vi bl.a. om hur reklam och marknadsföring kan påverka människors kroppsuppfattning och hur man kan tänka som reklammakare om man vill försöka göra mer positiva avtryck. Några kampanjer som omnämns är Miss Skinny, Perfect Body och prisbelönta reklamfilmen Like a girl.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 6 – Marknadsundersökningar

Det här avsnittet handlar om marknadsundersökningar.

Magnus Linde i Lärda Från Lärda

Magnus Linde i Lärda Från Lärda

Gäst är Magnus Linde och vi tar avstamp i hans bok “Marknadsförarens guide till verkligheten“.

Vi har för vana att tolka siffror och statistik som “sanningar”, vilket kan vara problematiskt. Det är inte alla som tänker på att avsändarna har egna syften de vill uppnå.  I programmet pratar vi bl.a. om hur undersökningar kan genomföras, tolkas och användas.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 3 – Reklam

Det här avsnittet handlar om reklam och marknadsföring.

Bo Bergstrom i Lära Från Lärda

Bo Bergstrom i Lära Från Lärda

Gäst är författaren Bo Bergström, och vi tar avstamp i hans bok “Reklam: Strategiskt och kreativt“. Boken är bl.a. läsvärd för dig som vill få en “från ax till limpa”-genomgång av hur reklam framställs. Fylld med aktuella och intressanta case är den en källa till inspiration. Vilka trender rör sig inom reklamen och hur ser utvecklingen ut? Det och mycket mer diskuteras i programmet.

Podcasten går att lyssna på via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Avsnitt 2 – Kriskommunikation

Det här avsnittet handlar om kriskommunikation.

Jeanette Fors-Andree i Lära Från Lärda

Jeanette Fors-Andree i Lära Från Lärda

Vad är kriskommunikation? Hur ska man tänka? Hur ska man arbeta? Och vad kan vi lära oss av andras misstag? Det är några av frågorna som tas upp i detta program.

Gäst är Jeanette Fors-Andrée, författare och krishanterare med en bakgrund som forskare på Uppsala Universitet. Vi tar avstamp i hennes bok Praktisk kriskommunikation. Boken är läsvärd för dig som vill lära dig mer om att hantera och förebygga kriser.

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.