Säsong 5 Avsnitt 2 – Relationer och kärlek

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om relationer och kärlek.

Eva Berlander i Lära Från LärdaGäst är Eva Berlander, terapeut, föreläsare och författare till böckerna “Du förstör vår relation” och “Att leva istället för att överleva“.

Alla har en längtan efter att bli hörda, men vanligt är att vi inte hör varandra i nära relationer. Eva beskriver vanliga misstag och insikter kring vad vi måste göra för att skapa bättre och starkare relationer till nära och kära.

I programmet pratar vi bl.a. om varför närvaro måste vara centralt i vår kommunikation och varför positiv kontakt är något vi måste kämpa för.

Lyssna på programmet för att få en kortversion av böckerna!

Lära Från Lärda är podcasten som handlar om facklitteratur med Fredrik Hillerborg. Lyssna på den via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Säsong 4 Avsnitt 10 – Idrottsvetenskap

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om idrottsvetenskap.

susanna hedenborg i lära från lärdaGäst i programmet är Susanna Hedenborg, professor på Malmö Högskola och redaktör till boken “Idrottsvetenskap“.

I det här programmet diskuterar vi ämnen som, på ett eller annat sätt, berör oss livet igenom. Idrott och sport. Vi börjar samtalet med att försöka reda ut vad begreppet idrott egentligen betyder. En annan intressant sida av idrotten är den “svenska modellen”. Till skillnad från många andra länder, där den kommersiella idrotten är mycket mer utbredd, får den svenska idrotten pengar av staten. Vad innebär egentligen det här och vad har idrotten för uppgift? Det är några av frågorna som tas upp i programmet.

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Säsong 4 Avsnitt 9 – Självmedkänsla

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om självmedkänsla.

Agneta Lagercrantz i Lära Från LärdaGäst i programmet är Agneta Lagercrantz, journalist och författare till boken “Självmedkänsla“.

Vi kan känna krav och press från vår omgivning, men kanske de högsta kraven kommer från oss själva. Många känner att de inte duger som de är eller att deras prestationer inte är bra nog. Problemet är att överdriven självkritik och överdrivet höga krav kan stå i vägen för att vi ska kunna må bra. Självmedkänsla handlar i grunden om att stötta sig själv i motgångar istället för att reagera med hård inre kritik eller kräva av sig själv att vara perfekt i alla lägen. I programmet pratar vi om grunderna bakom vårt självkritiska beteende, vad det kan leda till och vad vi kan göra åt det – för att må bättre. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Säsong 4 Avsnitt 8 – 90-talister och generationer

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om 90-talister och skillnader på olika generationer.

Anders Parment i Lära Från LärdaGäst i programmet är Anders Parment, forskare på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet och författare till boken “90-talister – som medborgare, medarbetare och konsumenter”.

Många pratar om generation X, Y, millennials och baby boomers. Men vilka är vilka och vad skiljer egentligen olika generationer i praktiken? När och hur kan man dra slutsatser om en generation och varför är det intressant? I programmet reder vi ut begreppen och Anders beskriver vad som gör (den generation han valt att kalla) 90-talister intressanta och vad deras uppväxtförhållanden har fått för konsekvenser. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Säsong 4 Avsnitt 7 – Medveten närvaro

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om medveten närvaro.

Bengt RenanderGäst i programmet är Bengt Renander, föreläsare och författare till boken “Handbok i närvaro“.

Många tror att medveten närvaro handlar om att man “inte får tänka” eller att man blir passiv i sitt agerande, vilket är helt fel. I programmet reder vi ut begreppen och Bengt beskriver varför medveten närvaro är viktigt och hur man tränar upp det. Väldigt många människor lägger ner stor del av sin tid och sin energi på att oroa sig för framtiden eller på att älta saker som hänt. Konsekvensen är att man missar det som verkligen sker i ens närhet. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Säsong 4 Avsnitt 6 – Röst och språk

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om röst och språk.

Marianne Gutler LindstromGäst i programmet är Marianne Gutler Lindström, talpedagog, fil. mag och doktorand och författare till boken “Talaren – förmågan att kommunicera med rösten, munnen och ögonen“.

Röst och språk är grundläggande för mänsklig kommunikation. Men språk är inte bara uppbyggd på ord och bokstäver, en viktig byggsten är dess melodi. I samtalet beskriver Marianne bl.a. förståelsen för språk, inlärning av språk och tal och var problemet ligger med att resultat i läs och skriv sjunker i våra skolor.

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Säsong 4 Avsnitt 5 – Självkänsla

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om självkänsla.

magnus lindwallGäst i programmet är Magnus Lindwall, docent i psykologi vid Göteborgs Universitet och författare till boken “Självkänsla – Bortom populärvetenskap och enkla sanningar“.

Självkänsla är något som är centralt för mänsklig utveckling. Men också ett begrepp som det slängs med åt höger och vänster utan att folk vet exakt vad det innebär. Magnus beskriver, utifrån ett vetenskapligt grundat perspektiv, hur självkänsla byggs upp, vilka faktorer som påverkar, och vad man kan göra för att främja en utveckling av sin egen och andras självkänsla. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Säsong 4 Avsnitt 4 – Växa som vuxen

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om att växa som vuxen.

Engquist AndersGäst i programmet är Anders Engquist, psykolog, psykoterapeut och författare till boken “Att växa som vuxen“.

Utifrån bokens tema berättar Anders bl.a. om hur balans i ett förhållande är avgörande för att det ska hålla i längden. Vi pratar om rationellt- respektive mer känslostyrda människor. Och vi pratar om hur vår självkänsla påverkar vårt beteende.

Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

 

Säsong 4 Avsnitt 3 – Neurodesign

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om neurodesign.

Isabelle Sjövall, inredningsdesigner, intervjuas i Lära Från LärdaGäst i programmet är Isabelle Sjövall, inredningsdesigner och en av författarna till boken “Neurodesign – Inredning för hälsa, prestation och välmående“.

Med stöd i forskningen beskriver Isabelle hur inredning påverkar vår hjärna, vårt välmående och hur vi blir mer eller mindre produktiva. Vi pratar bl.a. om hur ljus, färger, ljud och möblering påverkar oss – både på arbetsplatser och i hemmet. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken.

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

 

Säsong 4 Avsnitt 2 – Anställningsbarhet

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om anställningsbarhet.

Gun Sparrhoff Lära Från LärdaGäst i programmet är Gun Sparrhoff, Universitetslektor på Linköpings Universitet och redaktör till boken “Anställningsbarhet – Perspektiv från utbildning och arbetsliv“.

Det talas ofta om anställningsbarhet som något självklart. Men vad har begreppet egentligen för innerbörd? I programmet pratar vi om betydelsen, konsekvenser och möjligheter med anställningsbarhet, ett fenomen som säger en hel del om den tid och den kultur vi lever i. Lyssna och få en kortversion av boken.

Du kan lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

 

Säsong 4 Avsnitt 1 – Försonas med din barndom

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om att försonas med din barndom.

Görel Fred intervjuas i Lära Från LärdaGäst i programmet är Görel Fred, socionom, leg. psykoterapeut och medförfattare till boken “Försonas med din barndom – och kanske med dina föräldrar“.

Många människor har en komplicerad relation till sina föräldrar. Hur kommer sig exempelvis att många inte känt sig älskade? Vad får det för konsekvenser? Och varför visar inte alla föräldrar kärlek och stolthet mot sina barn?

I programmet pratar vi om relationer mellan barn och föräldrar. Och hur dessa relationer kan påverka oss livet igenom. Men också vad vi kan göra för att gå vidare från relationer som inte ger oss energi. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 3 Avsnitt 10 – Design (process och metod)

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om design och designprocessen.

Åsa Wikberg Nilsson gäst i Lära Från LärdaGäst i programmet är Åsa Wikberg Nilsson, forskare vid Luleå Universitet och medförfattare till boken “Design – Process och metod“.

Vad är egentligen design och hur går det till när något ska utvecklas? God design är, intressant nog, oftast sådant vi inte uppmärksammar. Och design handlar i grunden om att utveckla någonting, för att förbättra det.

I programmet försöker vi reda ut begreppen och pratar om delarna som bygger upp en designprocess. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 3 Avsnitt 9 – Glimtar av jämställdhet

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om glimtar av jämställdhet.

anne grönlund i lära från lärdaGäst i programmet är Anne Grönlund, professor i sociologi och författare till boken “Glimtar av jämställdhet“.

I boken presenteras, med fokus kring familjepolitik och “livspusslet”, en rad ljuspunkter gällande jämställdhet mellan män och kvinnor. Lyssna på avsnittet och få en kortversion av boken!

Hur skiljer sig Sverige från andra länder vad gäller jämställdhet? Hur påverkar politiken egentligen jämställdhet i praktiken? Och hur står det till med lönegapen i Sverige mellan män och kvinnor kopplat till våra satsningar på jämställdhetspolitik? Det är några av frågorna som tas upp i programmet.

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 3 Avsnitt 8 – Raggning och flirt på krogen

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om raggning och flirt på krogen.

Hans AnderssonGäst i programmet är Hans Andersson, doktor i sociologi och författare till boken “Spelets regler – raggning och flirt på krogen“.

Boken bygger på ingående intervjuer samt fältstudier av nattklubbar och pubar. Den ger en inblick i den snåriga terräng av förväntningar på män och kvinnor som odlas i samspelet mellan könen på krogen. Här beskrivs “parningsritualer” och strategier för sexuella inviter och avvisanden. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken.

På vilka sätts skiljer sig våra beteenden på krogen från andra situationer? Hur skiljer sig män och kvinnors beteenden? Och hur går raggning egentligen till? Det är några av frågorna som tas upp i programmet.

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 3 Avsnitt 7 – Digital marknadsföring

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om digital marknadsföring.

roger_ström_martin_vendelGäster i programmet är Roger Ström och Martin Vendel, verksamma på Högskolan i Halmstad respektive KTH i Stockholm, och författare till boken “Digital marknadsföring“.

Boken handlar om hur digitaliseringen har tagit marknadsföring till en ny nivå. En utveckling som fortgår och som innebär både utmaningar och stora möjligheter för företag.

Vad är egentligen skillnaden mellan traditionell och digital marknadsföring? Vad innebär det att konsumenterna fått mer att säga till om i sociala medier? Och hur står sig egentligen e-handeln i förhållande till vanlig butikshandel? Det är några av frågorna som tas upp i programmet.

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 3 Avsnitt 6 – Makt, medier och samhälle

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om makt, medier och samhälle.

jesper_strömbäckGäst i programmet är Jesper Strömbäck, som är professor i journalistik och politisk kommunikation på Mittuniversitet och författare till boken “Makt, medier och samhälle“.

Boken handlar om förhållandet mellan media, politiker och medborgare. Likt en cirkel  står de i balans till varandra, både vad gäller makt och påverkan. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Vem bestämmer egentligen vad som visas på nyheterna? Vem sätter den politiska nyhetsagendan? Och hur påverkas media av nyhetskonsumenterna? Detta och mycket mer tas upp i programmet.

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Boken hittar du bl.a. hos Bokus, Adlibris och Studentlitteratur.

Foto: Volante

Säsong 3 Avsnitt 5 – Att doktorera & ansikten i marknadsföring

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om “att doktorera” och ansikten i marknadsföring.

Hanna Berg HHS phdGäst i programmet är Hanna Berg som är forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Hennes avhandling ”Faces of Marketing: Examining consumer responses to depictions of people in marketing” handlar om hur konsumenter reagerar olika på bilder och ansikten av modeller i marknadsföring.

Eftersom Hanna precis blivit färdig fil. doktor börjar vi samtalet med att prata om hur det går till att doktorera. Vi pratar sedan om hennes forskning och tittar närmre på hennes resultat.

Hon har bl.a. sett att huvudlösa modeller har visat sig ha positiv effekt på kvinnors konsumtion, men att det hos män är annorlunda. Beskurna skyltdockor har också effekt på reaktionerna hos konsumenten.

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 3 Avsnitt 4 – Påverkan och manipulation

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om påverkan och manipulation.

Peter Dahlgren i Lära Från LärdaGäst i programmet är Peter Dahlgren, som doktorerar i mediepåverkan vid Göteborgs Universitet och medförfattare till boken “Påverkan och manipulation“. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Vad är skillnaden mellan påverkan och manipulation? Hur blir vi påverkade av medier och nyheter? Och hur kan man tänka för att inte bli manipulerad? Dessa frågor och många fler diskuteras i programmet.

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Lära Från Lärda med Fredrik HillerborgBoken hittar du bl.a. hos Adlibris, Bokus och Studentlitteratur.

Säsong 3 Avsnitt 3 – Studera och lära sig ny kunskap

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om att studera på högre nivå och lära sig ny kunskap.

Marina BergmanGäst i programmet är Marina Bergman, Universitetsadjunkt vid Mälardakens högskola och medförfattare till boken “Att studera på högskolan“. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Vad innebär det egentligen att studera och lära sig nya ämnen? Och vad innebär det att studera på högskola? Hur ska man tänka och vad kan man göra för att underlätta krävande studier?

Vi pratar bland annat om hur ny kunskap kräver nya tankar och att det krävs en ansträngning för att hjärnan att lära sig nya saker. Vi pratar också om hur man kan tänka för att öka sin motivation under en utbildning.

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 3 Avsnitt 2 – Retorik

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om retorik.

Inger Lindstedt gästar Lära Från LärdaGäst i programmet är Inger Lindstedt, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö Högskola och författare till boken “Talarens hantverk“. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Retorik är ett ämne som ofta förknippas med stora tal och framföranden. Men retorik är användbart vid många fler tillfällen än så. Kunskap i retorik är lika nödvändigt för att förstå andra som att själv tala.

Vi pratar bland annat om vilken nytta man kan ha av kunskaper i retorik. Vad skillnaden är mellan att övertala och övertyga. Vi pratar också om vanliga misstag som görs vid framträdanden och vad du ska tänka på för att hålla bättre presentationer.

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 3 Avsnitt 1 – Kreativitet

Välkommen till en ny tredje säsong av Lära Från Lärda! Många spännande gäster och böcker ligger framför oss under hösten och vi rivstartar med ett mycket populärt ämne. Det här avsnittet handlar om kreativitet! 

Än är inte alla intervjuer inbokade – så om du har tips på böcker jag borde läsa för att intervjua dess författare – får du gärna slänga över ett mail! fredrik@hillerb.org

Eva Hoff i Lära Från Lärda Gäst i programmet är Eva Hoff, forskare på Institutionen för psykologi vid Lunds Universitet och medförfattare till boken “Kreativitet – Teori och praktik ur psykologiska perspektiv“. Tips till dig som bättre vill förstå, utveckla eller skapa förutsättningar för mer kreativa miljöer, beteenden eller arbetsgrupper. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Kreativitet är ett ämne som ofta förknippas med vissa typer av yrken och vissa typer av människor. Men vem som helst kan vara kreativ och vem som helst kan bli mer kreativ!

Vad är egentligen kreativitet? Hur fungerar kreativitet? Och hur blir man mer kreativ? Det är några av frågorna som tas upp i programmet.

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 2 Avsnitt 10 – Genus och framställning i media

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om hur manliga och kvinnliga politiker framställs olika i media.

Gunilla Jarlbro i Lära Från LärdaGäst i programmet är Gunilla Jarlbro, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds Universitet och medförfattare till boken “Kvinnor och män i offentlighetens ljus“. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Gunilla är inriktad på genusfrågor inom journalistiken och har i detta forskningsprojekt tittat på hur framställningen av kvinnliga och manliga politiker skiljer sig. Eftersom de flesta av oss endast kommer i kontakt med politiker genom våra medier, är det problematiskt om de framställs olika p.g.a. kön.

Vi pratar bland annat om hur mycket plats kvinnliga respektive manliga politiker får i pressen, hur de framställs och vad som lyfts fram i intervjuer. Det här är ett ämne som berör alla med intresse för journalistik, media, politik eller kommunikation.

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 2 Avsnitt 9 – Uppmärksamhetssamhället

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om uppmärksamhetssamhället och vårt förändrade beteende i en digitaliserad tid.

Nanna Gillberg i Lära Från LärdaGäst i programmet är Nanna Gillberg, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg och författare till boken “Uppmärksamhetssamhället“. Lyssna på programmet och få en kortversion av boken!

Bara under de senaste åren har det skett en stor förändring när sociala medier och smartphones blivit en större del i våra liv. Men hur har egentligen den nya tekniken påverkat våra beteenden och vårt umgänge med andra människor?

Dessa frågor och många fler har Nanna tittat närmre på när hon i boken beskriver det nya “Uppmärksamhetssamhället”.

Hon har mycket intressanta tankar kring vad som skett med oss när vi ständigt lever med möjligheten att få likes, fler följare och snabb bekräftelse direkt via vår mobil. Detta och mycket mer tas upp i programmet!

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 2 Avsnitt 8 – Minnet

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om minnet och hjärnan.

Pontus Wasling i Lära Från LärdaGäst i programmet är Pontus Wasling, hjärnforskare och författare till boken “Minnet – fram och tillbaka“.

Vad minns vi och varför? Hur kan minnet hjälpa oss och stjälpa oss? Och varför uppfattar vi egentligen att saker var bättre förr? Det är frågor vi pratar om när Pontus förklarar minnets funktion i hjärnan.

Få en kortversion av boken och lär dig mer om hur vårt minne fungerar i detta avsnitt.

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren. Nya avsnitt släppas varannan vecka.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 2 Avsnitt 7 – Fokus på jobbet

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om medveten närvaro, mindfulness och hur du hittar bättre fokus på jobbet.

Sara HultmanGäst i programmet är Sara Hultman, psykolog och medförfattare till boken “Fokus på jobbet“. Årets HR-bok 2014.

Fokus på jobbet har blivit svårare än för 10-15 år sedan, i dag lockar fler och fler saker på vår uppmärksamhet. Mail, sociala medier och öppna kontorslandskap har gjort att multitasking är en naturlig del av vår arbetstid. Men detta får konsekvenser.

Sara beskriver vad som händer med oss när vi sysselsätter oss med flera saker samtidigt, vad det får för konsekvenser och vad vi kan göra åt det.

Lyssna på podcasten via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren. Nya avsnitt släppas varannan vecka.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 2 Avsnitt 6 – Yrken och yrkesstatus

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om yrken, yrkesstatus och yrkesidentitet.

Ylva Ulfsdotter Eriksson i Lära Från LärdaGäst i programmet är Ylva Ulfsdotter Eriksson, fil.dr i sociologi och författare till boken “Begreppbart – Yrke“.

Yrken är ett fenomen som är mer komplext än man kan tro. I programmet pratar vi bl.a. om varför vissa människor identifierar sig starkare med sina yrken än andra. Vi pratar också om vilka yrken vi uppfattar som högstatus- respektive lågstatusyrken och vad detta får för konsekvenser.

Podcasten går att lyssna på via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren. Nya avsnitt släppas varannan vecka.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 2 Avsnitt 5 – Intuition och personbedömning

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om intuition, magkänsla och personbedömning.

Gäst i programmet är Malin Lindelöw, fil.dr i psykologi och författare till boken “Vald på en tiondels sekund“.

Vi pratar bl.a. om de blixtsnabba bedömningar vi gör när vi träffar nya människor. Vad dessa beror på och vad det kan få för konsekvenser. Vi pratar också om hur det påverkar oss att vi ständigt jämför oss med andra människor och vad det innebär att vi ständigt ser oss själva som “universums mittpunkt”.

Hemsidan som Malin tipsar om i slutet av programmet är Project Implicit.

Podcasten går att lyssna på via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren. Nya avsnitt släppas varannan vecka.

Tillsammans med författarna, och flera av dem forskare, diskuterar Fredrik Hillerborg kunskapsområdet som böckerna handlar om. Fredrik arbetar till vardags på kommunikationsbyrån Onemotion IMC och är fil. master i Strategisk kommunikation. Podcasten är ett projekt utanför arbetet.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 2 Avsnitt 4 – Kommunikation och påverkan

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om kommunikation och påverkan!

Gäst i programmet är Erik Modig, doktor och forskare på Handelshögskolan i Stockholm och författare till boken “Kontroll“.

Hans forskning är särskilt inriktad på kommunikation som syftar till att ändra människors beteende, därför ligger reklam och andra typer av masskommunikation honom närmst om hjärtat.

Vi börjar med att prata om hur vi människor uppfattar olika typer av budskap och hur vår hjärna fungerar. Sedan utgår vi från den modell som presenteras i boken och pratar om hur man bör tänka för att påverka andra människor med sin kommunikation.

Podcasten går att lyssna på via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren. Nya avsnitt släppas varannan vecka.

Tillsammans med författarna, och flera av dem forskare, diskuterar Fredrik Hillerborg kunskapsområdet som böckerna handlar om. Fredrik arbetar till vardags på kommunikationsbyrån Onemotion IMC och är fil. master i Strategisk kommunikation. Podcasten är ett projekt utanför arbetet.

Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Säsong 2 Avsnitt 3 – Lycka

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om lycka!

Gäst i programmet är Katarina Blom, som är psykolog och medförfattare till boken “Lycka på fullt allvar“.

Katarina vurmar för positiv psykologi och i programmet pratar vi om vad lycka, hur lycka fungerar och vad vi kan göra för att bli lyckligare.

Podcasten går att lyssna på via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren. Avsnitten kommer släppas varannan vecka.

Tillsammans med författarna, och flera av dem forskare, diskuterar Fredrik Hillerborg kunskapsområdet som böckerna handlar om. Fredrik arbetar till vardags på kommunikationsbyrån Onemotion IMC och är fil. master i Strategisk kommunikation. Podcasten är ett projekt utanför arbetet.

10720454_10152745223206280_299955951_o

Säsong 2 Avsnitt 2 – Färglära och färgpsykologi

Det här avsnittet av Lära Från Lärda handlar om färger och färgpsykologi.

Karl Rydberg, från Monocrom, arbetar till vardags bl.a. med ljus- och färgpsykologi. Jag bad honom medverka i programmet för att berätta mer om färger.

Röd, grön, gul, blå, lila, orange, turkos och lime – Hur påverkas vi av olika färger? Hur kan t.ex. olika färger på väggarna påverka vår arbetsprestation? Eller hur påverkar färger på våra kläder hur vi uppfattas? Det är några av frågorna som berörs i programmet.

Podcasten går att lyssna på via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren. Avsnitten kommer släppas varannan vecka.

Tillsammans med författarna, och flera av dem forskare, diskuterar Fredrik Hillerborg kunskapsområdet som böckerna handlar om. Fredrik arbetar till vardags på kommunikationsbyrån Onemotion IMC och är fil. master i Strategisk kommunikation. Podcasten är ett projekt utanför arbetet.

10720454_10152745223206280_299955951_o

Säsong 2 Avsnitt 1 – Prokrastinering & uppskjutandets psykologi

Välkommen till andra säsongen av podcasten Lära Från Lärda!

Premiäravsnittet handlar om “Uppskjutandets psykologi“.

Vi pratar om varför vi skjuter upp saker, vad det får för konsekvenser och vad vi kan göra åt det. Du får också höra hur du, genom att bli bättre på att inte skjuta upp saker, kan kan bli mer framgångsrik med det du gör på dagarna.

Gäst är Alexander Rozental (doktorand i psykologi vid Stockholms Universitet) och vi tar avstamp i hans och Lina Wennerstens bok “Dansa på deadline“.

Podcasten går att lyssna på via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren. Avsnitten kommer släppas varannan vecka.

Tillsammans med författarna, och flera av dem forskare, diskuterar Fredrik Hillerborg kunskapsområdet som böckerna handlar om. Fredrik arbetar till vardags på kommunikationsbyrån Onemotion IMC och är fil. master i Strategisk kommunikation. Podcasten är ett projekt utanför arbetet.

Lära Från Lärda

Säsong 1 Avsnitt 2 – Kriskommunikation

Temat för avsnitt 2 är kriskommunikation. Vad är kriskommunikation? Hur ska man tänka? Hur ska man arbeta? Och vad kan vi lära oss av andras misstag? Det är några av frågorna som tas upp i detta program.

Gäst är Jeanette Fors-Andrée, författare och krishanterare med en bakgrund som forskare på Uppsala Universitet. Vi tar avstamp i hennes bok Praktisk kriskommunikation. Boken är läsvärd för dig som vill lära dig mer om att hantera och förebygga kriser.

Podcasten går att lyssna på via iTunesTuneln Radio och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod). Eller direkt här i webbläsaren.

Tillsammans med författarna, och flera av dem forskare, diskuterar Fredrik Hillerborg kunskapsområdet som boken handlar om. Fredrik arbetar till vardags på kommunikationsbyrån Onemotion och är fil. master i Strategisk kommunikation. Podcasten är ett projekt utanför arbetet.

Lära Från Lärda